Υπηρεσίες

Μετακόμιση Επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει μετακομίσεις για εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς με ικανό προσωπικό και πολυετή εμπειρία. Είμαστε εξοπλισμένοι απαραίτητο εξοπλισμό και τα κατάλληλα οχήματα για την ασφαλέστερη και αξιόπιστη μεταφορά πολλών αντικειμένων από τον έναν χώρο στον άλλον. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας μας πραγματοποιούν επιτόπιες επισκέψεις, αξιολογούν τα προς μεταφορά αντικείμενα (αριθμός και είδος) και καταρτίζουν ένα σχέδιο για την ασφαλέστερη συσκευασία και μετακίνηση.