Υπηρεσίες

Μεταφορά Ηλεκτρικής Κουζίνας από 35€

Οι ηλεκτρικές κουζίνες αποτελούν βασική οικιακή επένδυση και φυσικά πρέπει να μεταφέρονται με ασφάλεια και προσοχή! Αφού αποσυνδέσετε την πρίζα, απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα φαγητού και άλλα υπολείμματα από τις εστίες μαγειρέματος. Η διατήρηση της καθαριότητας της εστίας είναι σημαντικός παράγοντας για την πρόληψη ζημιών και ρωγμών κατά την μεταφορά.