Υπηρεσίες

Μεταφορά Ψυγείου από 40€

Μια ημέρα πριν από τη μεταφορά του ψυγείου, όλα τα τρόφιμα στο ψυγείο πρέπει να αφαιρεθούν και να βγει το φις από την πρίζα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι το ψυγείο μπορεί να μετακινηθεί σωστά και θα αποφευχθούν προβλήματα κατά την επανασύνδεσή του. Παρόλο που η μεταφορά του ψυγείου μπορεί να είναι εύκολη, θα πρέπει να γίνεται από έμπειρους μεταφορείς που γνωρίζουν πώς να το κάνουν σωστά για να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα και φυσικά λειτουργικά προβλήματα κατά την επανασύνδεσή του.